STANDARD

WYBÓR GOTOWEGO PROJEKTU ZAPROSZENIA

KOSZTY: cena zaproszenia wg. formatu x ilość zaproszeń

Jeżeli wybierzecie gotowy projekt zaproszenia dokonujemy w nim niezbędnych zmian (uzupełniamy dane dotyczące pary młodej i ślubu).
Wprowadzony zostanie Wasz tekst zaproszenia, jednak jego długość i układ nie powinny znacznie odbiegać od oryginału  

STANDARD + KOLOR

ZMIANA KOLORYSTYKI W WYBRANYM GOTOWYM PROJEKCIE ZAPROSZEŃ

KOSZTY: 100-150 zł  + cena zaproszenia wg. formatu x ilość zaproszeń 

Cena w opcji STANDARD PLUS KOLOR obejmuje zmianę kolorystyki w wybranym projekcie prezentowanym na naszej stronie oraz wszystkich elementów, które zawiera opcja STANDARD.
Wykonujemy też konieczne poprawki w gotowym projekcie.

 

MODYFIKACJA

ZMIANY GRAFICZNE I KOLORYSTYCZNE
W WYBRANYM GOTOWYM PROJEKCIE ZAPROSZEŃ 

KOSZTY: 200 zł + cena zaproszenia wg. formatu x ilość zaproszeń 

Dopasujemy wybrane zaproszenie do Waszej kolorystyki ślubu , dokonamy drobnych poprawek graficznych, edycji czcionek, dopasujemy treści i inne elementy.

PROJEKT INDYWIDUALNY

PRZYGOTOWANIE NOWEGO PROJEKTU GRAFICZNEGO

KOSZTY: 300 zł + cena zaproszenia wg. formatu x ilość zaproszeń 

Cena PROJEKTU INDYWIDUALNEGO obejmuje stworzenie jednej wersji projektu w wybranym przez Was motywie, kolorystyce, czcionkach wraz z narysowaniem nowych grafik (lub wykorzystaniem w inny sposób tych, które już mamy). Wykonanie projektu mapki również jest wliczone w cenę.