WARUNKI OGÓLNE

 • Regulamin określa zasady zamawiania zaproszeń i dodatków ślubnych i okolicznościowych zwanych dalej PAPETERIĄ, prezentowanych na stronie internetowej projektslub.com

 • Usługodawcą i właścicielem witryny projektslub.com jest podmiot gospodarczy PROJEKT ŚLUB Anna Stolińska-Śledź Katarzyna Kostecka Spółka Cywilna z siedzibą w Brzesku, na os. Wł. Jagiełły 5/6, 32-800; NIP: 869 198 14 98.

 • Sprzedaż papeterii odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej KLIENTEM, a usługodawcą , zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM

 • Sprzedający oferuje wyłącznie gotowe produkty. Sprzedaży podlega gotowa, wydrukowana papeteria wraz ze wszelkimi elementami składowymi.

 • Zamówienie zostaje złożone przez kupującego mailowo i stanowi ofertę kupna towaru oferowanego za pośrednictwem witryny projektslub.com za określoną tam cenę i na opisanych warunkach

 • Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.

 • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

I.  ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA  

 • Zasady i warunki na jakich składane są zamówienia określa oferta prezentowana na stronie projektslub.com oraz niniejszy Regulamin

 • Zamówienie Klient składa mailowo na adres pracownia@projektslub.com za pośrednictwem formularza na stronie.

 • Mail z przesłanym zamówieniem i jego potwierdzenie przez Sprzedającego jest formą umowy, świadczącą o podjęciu zobowiązań przez obie strony. Zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie przesłania wszystkich wymaganych dokumentów i zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego. Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

 • Terminy realizacji podane na stronie projektslub.com liczone są od przesłania pełnego powyższego zgłoszenia, a nie daty wypełnienia formularza. W przypadku braku wpłaty zaliczki, zamówienie zostaje anulowane. • Zamówienie obejmuje wyłącznie drukowane elementy, wykonane na podstawie autorskich pomysłów Sprzedającego prezentowanych na wizualizacjach (przesyłanych Klientowi do zatwierdzenia mailowo w formie plików JPG) zwanych dalej PROJEKTEM. Projekt zostaje zatwierdzony przez Klienta na etapie projektowym.

 • Papeteria wykonywana jest według projektu graficznego (gotowego prezentowanego na stronie projektslub.com lub indywidualnego) wraz z wszystkimi prezentowanymi na wizualizacjach elementami składowymi (koperty, naklejki, wstążki itp.).

 • Wydruk i wykonanie prezentowanej Klientowi na wizualizacjach papeterii leży wyłącznie po stronie Sprzedającego.

 • Projekty wersji elektronicznej lub projekty do samodzielnego wydruku lub wykonania nie podlegają sprzedaży.

 • Pliki źródłowe są własnością Sprzedającego i nie podlegają sprzedaży oraz nie są udostępniane Klientowi do wykorzystania do własnych potrzeb.

 • Projekty papeterii wykonywane są po złożeniu zamówienia (dokonaniu opłat, przesłaniu pełnych danych i formularza). Sprzedający nie wykonuje projektów ani zmian kolorystycznych w celu ułatwienia podjęcia decyzji o złożeniu zamówienia.

 • PROJEKT ŚLUB nie prowadzi drukarni i nie zajmuje się drukowaniem projektów autorstwa osób trzecich

 • PROJEKT ŚLUB nie przewiduje włączania w etap projektowy elementów graficznych wykonanych przez osoby trzecie

 

II. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Ceny usług i produktów podane w cenniku na stronie projektslub.com. Ceny nie podlegają negocjacjom.

 • Projekt Ślub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów/usług.

 • Zasady płatności przedstawione są w niniejszym Regulaminie.

 • Zapłaty można dokonać przelewem bankowym

 • W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz rodzaj zamawianych produktów/usługi.

 • Przesyłki nadawane są po zaksięgowaniu wpłaty za całość zamówienia.

 • Na życzenie wystawiamy faktury VAT.

 

DANE DO PRZELEWU:

Nr konta: 25 1140 2004 0000 3602 7470 2746 (mBank) PROJEKT ŚLUB S.C. os. Wł. Jagiełły 5/6 32-800 Brzesko  

 

DANE DO PRZELEWU ZAGRANICZNEGO: 

kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK nazwa i adres banku: BRE Bank S.A. INTERNET BANKING, al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź 

*Szczegóły na temat wykonania przelewu z zagranicy: http://www.mbank.pl/pomoc/info/konta/przelewy-zagraniczne.html  

 

 

III. PAPETERIA ŚLUBNA

 • Zaproszenia i dodatki drukowane są metodą cyfrową. Wszystkie projekty drukowane są na papierze kredowym matowym (gładki, biały papier) lub innym (jeśli dana kolekcja miała dobrany inny rodzaj papieru pasujący do jej charakteru). Standardowo wszystkie projekty drukowane są na papierze o gramaturze 300-350 g (zawieszki na papierze 250 g).

 • Zaproszenia w stylu rustykalnym drukowane są natomiast na papierze stylizowanym na EKO, w kolorze beżowym, lekko nakrapianym.

 • Poszczególne elementy papeterii mają ustalone ceny za sztukę lub komplet oraz minimalne ilości wymagane do złożenia zamówienia

 • Zamówienie zaproszeń i dodatków ślubnych odbywa się oddzielnie, na osobnych formularzach i (najczęściej) w różnych terminach.

 • Złożenie zamówienia na zaproszenia ślubne nie obliguje Klienta do złożenia zamówienia na dodatki ślubne.

 • Zamówienie dodatków ślubnych w przypadku zamawiania zaproszeń w innej firmie jest możliwe wyłącznie spośród dostępnych gotowych wzorów i kolekcji

 • Elementy papeterii składane ręcznie mogą się nieznacznie od siebie różnić. Projekt Ślub zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby elementy robione ręcznie były wykonane na jak możliwe najwyższym poziomie.

 • Wszystkie treści do projektów przesłane przez klienta powinny być dokładnie sprawdzone. Dodatkowe poprawki wynikające z błędów w przesłanym tekście będą dodatkowo płatne.

 • Kolory poszczególnych elementów przedstawionych na zdjęciach i projektach mogą nieco odbiegać od rzeczywistych barw.

 • Kolorystyka papeterii drukowanej w większych odstępach czasu ( np. zaproszenia i dodatki lub wydruk próbny i właściwy) tj. po kilku tygodniach/miesiącach, mogą się nieznacznie różnić ze względu na czynniki, na które Sprzedający nie ma wpływu. Są to czynniki zależne od podwykonawców i producentów np. zmiana tuszy lub ustawień w maszynach drukujących, zmiana składu papieru przez producenta, itp. Sprzedający zleca wydruki zawsze w tej samej drukarni, jednak na opisane powyżej sytuacje nie ma wpływu. Mimo to PROJEKT ŚLUB stara się dokładać wszelkich sił do tego aby końcowy produkt był jak najlepszej jakości i aby satysfakcjonował on Klienta.

 • PROJEKT ŚLUB zastrzega, że w przypadku dużego odstępu między zamówieniami zaproszeń i dodatków, odcienie wstążek użytych do zaproszeń i dodatków mogą się nieznacznie różnić. Kolory wstążek używanych do papeterii ślubnej zamawianych od jednego producenta mogą mieć różny odcień w zależności od numeru partii na co Sprzedający nie ma wpływu.

 • PROJEKT ŚLUB nie realizuje zaproszeń z tłoczeniami i elementami wycinanymi laserowo.

 • PROJEKT ŚLUB szanuje prawo autorskie, dlatego nie podejmuje się odwzorowywania wzorów stanowiących własność osób trzecich.

 • PROJEKT ŚLUB zastrzega sobie prawo do publikacji w internecie wszystkich swoich realizacji oraz opatrzenia własnym logo wszystkich projektów swojego autorstwa.

 

A. ZAPROSZENIA ŚLUBNE: 

 • MINIMALNA LICZBA ZAMAWIANYCH ZAPROSZEŃ TO KAŻDORAZOWO 30 SZTUK (w minimalną liczbę mogą zostać wliczone zaproszenia na sam ślub tzw. zawiadomienia).

 • Ceny zaproszeń określa szczegółowo cennik zaproszeń dostępny na stronie projektslub.com

 • PROJEKT ŚLUB jest autorem kilkudziesięciu projektów realizowanych na kilkunastu określonych formatach zaproszeń. Cennik zaproszeń zawiera wycenę poszczególnych dostępnych formatów zaproszeń. Wszystkie elementy wchodzące w skład danego zaproszenia zostały wyszczególnione i opisane.

 • Podane ceny zaproszeń za sztukę są kwotami brutto przeliczonymi dla 60-ciu i więcej sztuk zaproszeń. Poniżej 60-ciu zamawianych sztuk zaproszenia są droższe za sztukę w zależności od ilości– wycena indywidualna (co szczegółowo określa cennik).

 • Zaproszenia w wybranym formacie można zamówić korzystając z gotowego projektu prezentowanego na stronie (dopasowanie gratis) lub wprowadzić modyfikacje/poprawki kolorystyczne/zamówić nowy projekt (za dodatkową opłatą).

 • Koszty przygotowania projektu indywidualnego lub wykonania poprawek w gotowym projekcie określone zostały szczegółowo w cenniku jako OPCJE ZAMAWIANIA.

 • Zamawiając PROJEKT INDYWIDUALNY Klient otrzymuje projekt graficzny przedstawiający wizualizację zaproszeń, które otrzyma w formie papierowej. Cena projektu obejmuje prace projektowe wykonane przez PROJEKT ŚLUB przy tworzeniu wspomnianych wizualizacji. Klient w cenie projektu indywidualnego otrzymuje wyłącznie gotowy skompletowany produkt (dot. wszystkich opcji), pliki źródłowe w wersji elektronicznej nie są przedmiotem sprzedaży (patrz Regulamin- ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA).

 • Terminy poszczególnych etapów realizacji zaproszeń zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej

 • W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w standardowym terminie z przyczyn niezależnych, Sprzedający poinformuje Klienta o nowych możliwych terminach realizacji.

 • PROJEKT ŚLUB oferuje szereg usług dodatkowych szczegółowo opisanych w cenniku.

 • Standardowe zaproszenia są bez personalizacji z pozostawionym miejscem do ręcznego wypisania nazwisk zapraszanych osób. Na wszystkich zaproszeniach można wykonać personalizację - wypisać nazwiska gości na zaproszeniach. Dla większości zaproszeń możemy projektslub.com wykonać personalizację kopert (na samoprzylepnych etykietach) – wypisać nazwiska gości. Na niektórych zaproszeniach, które mają znaczek lub etykietę nie wykonujemy personalizacji kopert

 • Wykonanie drugiej wersji tekstowej informującej o ślubie (zawiadomienie) jest w cenie zaproszenia - w treści głównej zaproszenia zostaje usunięta informacja o weselu i RSVP.

 • Jeśli format zaproszenia jest rozbudowany lub zawiadomienie różni się od zaproszenia, wówczas wykonanie wersji tekstowej do zawiadomień jest dodatkowo płatne.

 • Istnieje możliwość wykonania dodatkowej wersji językowej zaproszeń.

 • Składając zamówienie należy dokładnie przemyśleć zamawianą liczbę zaproszeń. Należy pamiętać o kilku\kilkunastu dodatkowych sztukach (w zależności od wielkości wesela). Warto uwzględnić w zamówieniu jednego zaproszenia na pamiątkę

 • Nie ma możliwości domawiania pojedynczych sztuk zaproszeń w późniejszym terminie po zrealizowaniu zamówienia, dlatego w zamawianej liczbie należy uwzględnić kilka zapasowych niepersonalizowanych sztuk.

 

B. DODATKI ŚLUBNE:

 • Zamówienia na dodatki realizowane są kompleksowo wyłącznie powyżej minimalnych kwot podanych w cenniku dodatków ślubnych.

 • Sprzedający nie wykonuje zleceń na pojedyncze elementy

 • PROJEKT ŚLUB realizuje wyłącznie dodatki ślubne dopasowane do własnych projektów zaproszeń.

 • PROJEKT ŚLUB nie przyjmuje zamówień na indywidualne projekty dodatków ślubnych.

 • W ofercie prezentowanej na stronie projektslub.com wycenione są wszystkie elementy. Sprzedający określił również w ofercie obowiązujące minimalne ilości zamawianych poszczególnych elementów i zestawów dodatków. Cennik określa również jakie rabaty mogą przysługiwać Klientowi przy kompleksowym zamówieniu.

 • Istnieje możliwość złożenia zamówienia na same dodatki ślubne (mimo, że zaproszenia były zamawiane w innej firmie) jednak oferta dotyczy wyłącznie gotowych projektów.

 • Minimalna kwota zamówienia w przypadku zamawiania samych dodatków (bez wcześniejszego zamawiania zaproszeń) jest wyższa niż dla klientów, którzy zamawiali zaproszenia PROJEKT ŚLUB

 • TERMINY REALIZACJI: Wykonując dodatki ślubne Sprzedający zawsze kieruje się datą wesela, na które mają one zostać dostarczone, i do niej dostosowuje czas realizacji.

 • Ilości i rodzaje podanych w formularzu zamówienia dodatków są wiążące. Zmianie względem formularza może ulec jedynie liczba winietek.

 • Jeżeli w trakcie realizacji dodatków Klient zmniejszy ilości dodatków w stosunku do danych zawartych umowie Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany wyceny lub odstąpienia od zlecenia.

 • Ilości i rodzaje podanych w formularzu zamówienia dodatków są wiążące.

 • Jeżeli w trakcie realizacji dodatków Klient zmieni ilości/rodzaje dodatków względem początkowych ustaleń oraz formularza zamówienia przez co wartość zamówienia nie przekroczy minimalnej kwoty Projekt Ślub zastrzega sobie prawo do zmiany wyceny lub odstąpienia od realizacji zlecenia.

 • Wszystkie elementy mają ustalone ceny za sztukę lub kilka sztuk oraz obowiązujące minimalne ilości. Do wszystkich nietypowych zamówień dokonujemy wyceny indywidualnej.

 

C. DANE DO PROJEKTÓW

 • Klient ma obowiązek przesłania Sprzedającemu wszelkich niezbędnych do przygotowania Projektu informacji , które określił szczegółowo Sprzedający. Dane należy przesłać mailowo w formie pliku tekstowego (najlepiej Word).

 • Wszelkie treści do projektów (treść zaproszeń/ menu/ wierszyków/ listy gości itp.) powinny być przesłane w wersji poprawnej, dokładnie sprawdzonej nie zawierającej błędów literowych/ interpunkcyjnych/ ortograficznych itd.

 • Sprzedający kopiuje treści bezpośrednio z przesłanych plików tekstowych

 • Dane należy przesłać wraz umową, w razie opóźnień w przesłaniu danych, opóźnieniu ulegnie również czas realizacji zamówienia

 • Przesłane dane należy każdorazowo dokładnie sprawdzić. Sprzedający zastrzega że wprowadzanie zmian w treści każdorazowo wydłuża czas realizacji zamówienia.

 • Szczegóły dotyczące informacji potrzebnych do rozpoczęcia pracy nad projektem zostały opisane na stronie projektslub.com

 • Po otrzymaniu projektów (w formacie jpg) Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie tekstów, dat i wszystkich danych na projekcie.

 • Każdorazowo Klient proszony jest o sprawdzenie czy na projekcie wszystkie informacje (treści, nazwiska, daty, opisy, zdjęcia itp.) zgadzają się oraz czy nie ma błędów literowych. Niezależnie od tego czy przesłany tekst był poprawny przed akceptacją do druku, Klient jest zobowiązany sprawdzić projekt oraz przesłać mailem informację o treści: AKCEPTUJĘ PROJEKT DO DRUKU. Czasami podczas kopiowania tekstu do projektu może wystąpić błąd (w trakcie edycji czcionek i ustawiania tekstu na zaproszeniach i dodatkach), dlatego Klient ma obowiązek dokładne sprawdzić zawartą na projekcie treść.

 • AKCEPTACJA PROJEKTU OZNACZA BRAK MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA ZMIAN DO PROJEKTU.

 • Po akceptacji projekt zostaje zablokowany, spersonalizowany (jeśli dotyczy) i przekazany do druku. Po sprawdzeniu ostatecznej wersji projektu i zaakceptowaniu jej przez Klienta projekty zostają zablokowane przed dalszą edycją, poddane personalizacji (jeżeli została projektslub.com zlecona) i wysłane do druku. Następnie przewidziane jest od kilku do kilkunastu dni roboczych na realizację, w tym czasie Klient zobowiązany jest do dokonania pozostałych płatności za całe zamówienie - o czym Sprzedający informuje drogą mailową.

 • PROJEKT ŚLUB nie bierze odpowiedzialności za błędy, które zostały zauważone po akceptacji i zatwierdzeniu ostatecznej wersji projektu do druku, nie będą one podstawą do reklamacji.

 • PROJEKT ŚLUB nie ingeruje w przesłane teksty, nie poprawia błędów ortograficznych/ stylistycznych/ literowych czy też w imionach gości.

 • Projekty w wersji obcojęzycznej PROJEKT ŚLUB wykonuje wyłącznie na podstawie przesłanego przez Klienta tekstu. PROJEKT ŚLUB nie wykonuje tłumaczeń. Przetłumaczyć należy wszelkie zawarte w projekcie treści (opisy do map, treść R.S.V.P., love story, podpisy do zdjęć, wierszyki itp.)

 

D. PRÓBKI TOWARÓW

 • Istnieje możliwość zamówienia odpłatnego zestawu próbkowego zaproszeń ślubnych. PROJEKT ŚLUB nie prowadzi serwisu próbkowego dodatków.

 • Próbki można zamawiać wyłącznie spośród z kilku/kilkunastu proponowanych przez Sprzedającego przykładowych wzorów i formatów. Sprzedający oferuje próbki zaproszeń wyłącznie z losowymi danymi, nie ma możliwości zamówienia próbki personalizowanej.

 • Przykładowe zaproszenia dają pogląd na jakość wydruku, rodzaj papieru, sposób wykończenia czy charakter oferowanych zaproszeń.

 • Próbki wysyłane są listem poleconym priorytetowym Poczty Polskiej (próbki wysyłamy raz w tygodniu). Aby zamówić próbki należy złożyć zamówienie mailowo.

 • Koszty próbek określa cennik na stronie. Zamawiając próbki w tytule przelewu należy podać dane personalne osoby zamawiającej oraz numery zamawianych próbek oraz przesłać mailowo elektroniczne potwierdzenie dokonania zapłaty.

 • Po złożeniu pełnego zamówienia na konkretny wzór zaproszeń, a przed realizacją wszystkich, można zamówić próbny wydruk własnego projektu (przy projektach indywidualnych), aby sprawdzić kolorystykę i jakość wydruku oraz rodzaj papieru (próbne wydruki drukowane są na arkuszach A3, bez składania i klejenia elementów).

 

IV. WYSYŁKA

 • Zamówienia na zaproszenia i dodatki ślubne wysyłane są wyłącznie przesyłkami kurierskimi

 • Koszt przesyłki kurierskiej: 25zł (kurier DPD)

 • Próbki zaproszeń wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt przesyłki próbek: 11 zł (do 3 szt. zaproszeń) wysyłka do polski listem poleconym.

 • Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej. Wysyłka za granicę (próbek zaproszeń oraz paczek z zamówioną papeterią) wyceniana jest indywidualnie.

 • Czas wysyłki nie jest wliczany do czasu realizacji.

 • Szacowany czas doręczenia przesyłki :

 • Wysyłka kurierem DPD (na terenie Polski): doręczenie na następny dzień roboczy od daty nadania

 • Wysyłka zagraniczna kurierem DPD: 3-6 dni roboczych w zależności od kraju przeznaczenia

 • Przesyłki kurierskie adresowane do Polski standardowo doręczane są na następny dzień roboczy, ważne jednak aby wskazać adres pod którym będzie ktoś kto odbierze paczkę, w przeciwnym wypadku dostawa może się opóźnić.

 • Sprzedający wysyła wyłącznie opłacone zamówienia. Przed wysłaniem zamówienia należność za zaproszenia czy dodatki musi zostać zaksięgowana na koncie Sprzedającego.

 • Nie ma możliwości nadania przesyłki za pobraniem

 • Zawartość paczek jest pakowana starannie, zaproszenia są dobrze zabezpieczone, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zewnętrznego paczki przez firmę kurierską należy odmówić przyjęcia przesyłki od kuriera

 • Zwracamy uwagę, że warunkiem ewentualnych reklamacji jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towarów, gdyż szkody mogą być powstałe z winy firmy kurierskiej.

 

 

V. REKLAMACJE I ZWROTY

 • PROJEKT ŚLUB ma obowiązek dostarczenia Klientowi pełnowartościowego produktu zgodnego ze składanym zamówieniem.

 • Poszczególne ręcznie wykonywane elementy papeterii mogą się od siebie nieznacznie różnić, i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Projekt Ślub zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby ręcznie wykonane elementy były na możliwie najwyższym poziomie.

 • PROJEKT ŚLUB nie przyjmuje zwrotu zamówionej papeterii. Oferowane produkty są personalizowane i wykonywane na specjalne zamówienie, a przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wykonany według specyfikacji konsumenta.

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb a takie wyłącznie sprzedaje PROJEKT ŚLUB.

 • Klient może dokonać reklamacji zamówionych produktów w terminie 7 dni od daty doręczenia paczki.

 • PROJEKT ŚLUB zastrzega, iż zdjęcia towarów prezentowanych na stronie internetowej mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu np. w zakresie ich kolorów lub rozmiarów, i nie stanowi to podstawy do złożenia reklamacji.

 • Sprzedający może odmówić uwzględnienia reklamacji w przypadku gdy jej podstawą są różnice kolorystyczne pomiędzy projektem (oglądanym na monitorze) a gotowym wydrukiem. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego lub monitora oraz różnice między odwzorowaniem RGB a drukiem CMYK nie mogą być przedmiotem reklamacji.

 • Sprzedający może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Klienta Projektem (np. kolor lub wielkość czcionki, treść zaproszenia , rodzaj i gramatura papieru , kolor wstążki lub sznurka).

 • Reklamacje dotyczące błędów w tekście zaproszeń/dodatków mogą zostać uwzględnione jedynie w przypadku gdy wydrukowana wersja różni się od zaakceptowanego przez Klienta projektu. Jeżeli na papierowej wersji pojawi się błąd (w datach, słowach: literowy/interpunkcyjny/ortograficzny/merytoryczny), którego nie było w ostatecznej , zaakceptowanej przez klienta mailowo wersji projektu wówczas stanowi to podstawę do reklamacji zaproszeń/dodatków, w innych przypadkach reklamacja nie będzie uwzględniona. W przypadku gdy papeteria zawiera błędy wynikające z zaakceptowanego przez Klienta Projektu lub są one autorstwa Klienta (w szczególności dotyczy to błędów w treści zaproszeń i dodatków oraz w nazwiskach gości) reklamacja nie zostanie uwzględniona.

 • O zaistniałych błędach należy niezwłocznie poinformować Sprzedającego (do 7 dni od daty otrzymania przesyłki).

 • Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z odesłanymi produktami. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia i odesłania na adres Sprzedającego reklamowanego towaru w stanie niezmienionym, który jest podstawą reklamacji. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Klient.

 • W wypadku uznania reklamacji Sprzedający zobowiązuje się w możliwie jak najkrótszym terminie naprawić zaistniałe błędy oraz pokryć związane z tym wszelkie koszty a następnie odesłać do Klienta pełnowartościowy produkt.

 • Jeżeli w przesłanym towarze są wady techniczne czy też uszkodzenia powstałe podczas dostawy, klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego, a następnie odesłać (w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki) na wskazany przez Sprzedającego adres odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji. UWAGA! Warunkiem realizacji roszczeń Klienta jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie wraz z kurierem protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towarów, gdyż szkody mogą być powstałe z winy firmy kurierskiej.

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

 • W przypadku wystąpienia istotnych okoliczności ekonomiczno-logistycznych niezależnych od Sprzedającego, mających wpływ na opóźnienie czasowe realizacji zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klient.

 • W razie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, przed podjęciem przez sprzedającego prac projektowych umowa jest uważana za niezawartą, a poniesione opłaty podlegają zwrotowi na konto Klienta.

 • W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy w trakcie jej realizacji tj. po rozpoczęciu przez Sprzedającego prac projektowych lub po otrzymaniu przez Klienta projektu a przed zatwierdzeniem go do druku wpłacona kwota, określona szczegółowo w cenniku nie jest zwracana, gdyż stanowi ona zapłatę za wykonane na zamówienie prace projektowe. Klient nie ponosi wówczas kosztów realizacji.

 • O rezygnacji Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego.

 

VII. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 • Klient - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu należytego wykonania złożonego zamówienia.

 • Dane osobowe Klienta nie będą udostępniane innym podmiotom w celach reklamowych i marketingowych.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2017

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie projektslub.com.

 • Dla nowych zamówień obowiązującym Regulaminem jest opublikowany na stronie. Dla zamówień w trakcie realizacji wiążącym jest Regulamin z dnia złożenia zamówienia. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony projektslub.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego

 • ZAWARTOŚĆ STRONY - TREŚĆ, WZORY PROJEKTOWE ORAZ KONCEPCJE AUTORSKIE SĄ ZAPROJEKTOWANE PRZEZ FIRMĘ PROJEKT ŚLUB S.C I SĄ CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W CELACH KOMERCYJNYCH JEDYNIE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA. WSZELKIE PRÓBY ZAPOŻYCZENIA, KOPIOWANIA I ODSPRZEDAŻY WZORÓW, PROJEKTÓW, ZDJĘĆ I POMYSŁÓW SĄ ZABRONIONE.